გვერდი_ბანერი

Სერტიფიკატი

ბიზნეს ლიცენზია და სამუშაო უსაფრთხოების ლიცენზია

სერთიფიკატები

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სპეციალური აღჭურვილობის ინსტალაციის, შეცვლის, შეკეთების და მოვლის ლიცენზია

გარემოსდაცვითი მართვის სისტემის სერთიფიკატი

ხარისხის მართვის სისტემის სერთიფიკატი

შრომის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის სისტემის სერტიფიცირება

საკრედიტო და შესაძლებლობების სერთიფიკატი

AAA+ საწარმოს საკრედიტო სერთიფიკატი

ინდუსტრიის შესაძლებლობების შეფასების სერთიფიკატი ii

მრეწველობის ასოციაცია და ერთეული

ჰუბეის სამაცივრო ინსტიტუტის საბჭოს განყოფილება

ჰუბეის პროვინციის ჰაერის გამწმენდი ინდუსტრიის ასოციაციის ვიცე პრეზიდენტის განყოფილება

საპატიო კვალიფიკაცია

2018 წელს ჰუბეის პროვინციის ჰაერის გამწმენდი ინდუსტრიის ასოციაცია, როგორც სუფთა სპეციალური კომიტეტი

გადასცა ეპიდემიის პრევენციის მარაგი და ყოველდღიური საჭიროებები COVID-19-ის შტაბ-ბინას ცინგშანის ოლქში, ვუჰანი